HRNET MODULI

Upravljanje organizacijom i katalogom poslova

 • Mogućnost upravljanja sa više kompanija (pravnih subjekata) u istom sustavu (jedinstvena baza podataka, prava pristupa po kompanijama)
 • Definiranje i upravljanje organizacijskom strukturom
 • Izrada i export organigrama
 • Definiranje globalnog kataloga poslova
 • Definiranje i upravljanje radnim mjestima
 • Upravljanje radnim rasporedima (sistematizacija, analitika, izvještavanje)

Kadrovska administracija

 • Administracija svih podataka o zaposlenima (potpuno usklađena s novim Zakonom o radu)
 • Matična knjiga zaposlenih
 • Radni raspored i karijera zaposlenog
 • Upravljanje godišnjim odmorima (administracija, planiranje, rješenja, evidencija, praćenje, analitika, gantogrami)
 • Osobni dokumenti (ugovori, aneksi, certifikati, potvrde, rješenja)
 • Osobna zaduženja – Zaštitna i druga oprema (katalog opreme, raspoređivanje, ažuriranje i izvještavanje)
 • Interni telefonski imenik
 • Analize i dinamički izvještaji po svim dostupnim podacima o zaposlenima

Sustav nagrađivanja i obračun plaća

 • Definiranje zakonskih i poslovnih pravila obračuna (parametri obračuna)
 • Unos i praćenje svih elemenata plaće
 • Dnevna evidencija sati (evidentiranje prisustva i odsustva kao osnova za obračun plaća)
 • Sustav kontrole unesenih podataka o radu
 • Obračunavanje plaće podržano na različite načine u istom sustavu (bruto, bodovi, koeficijent…)
 • Izvješća i ispisi platnih listića
 • Izrada temeljnice za knjiženje i prijenos (sučelje) prema poslovnom aplikacijskom sustavu (ERP)

Obračun drugog dohotka

 • Administracija podataka o studentima, učenicima na praksi, agencijskim i honorarnim radnicima
 • Definiranje osnovnih podataka sustava
 • Unos i izrada ugovora
 • Obračunavanje dohotka
 • Izrada zakonom propisanih izvješća
 • Izrada temeljnice za knjiženje
 • Izrada obračunskog lista i raznih analiza

Evidencija radnih sati

 • evidentiranje prisustva i odsustva zaposlenika po svim vrstama sati, potpuno usklađeno sa zakonskim propisima i propisima kompanije
 • planiranje radnih sati
 • prijenos planiranih sati u evidenciju
 • obračun radnih sati
 • izvještaji i analize po svim unesenim podacima, proces kontrole i odobravanja
 • povezivanje sa sustavom obračuna plaća

Upravljanje i planiranje školovanjem i edukacijama

 • Upravljanje katalogom tečajeva i treninga (internih i vanjskih)
 • Proces prijave i odobravanja od strane nadređenih
 • Evidencija školovanja prema vrsti
 • Definiranje i administracija evaluacijskih upitnika i anketa
 • Analiza povratnih informacija polaznika
 • Izrada analiza školovanja po svim atributima sustava (ukupni troškovi školovanja, analiza predavača, analiza rezultata, usporedba plana i realizacije)

Upravljanje učinkom

 • Administracija procesa procjene učinka
 • Definiranje parametara procesa
 • Definiranje strukture grupa ciljeva
 • Definiranje različitih pondera prema razinama kompetencija zaposlenih
 • Proces definiranja i administriranja ciljeva (monitoring, performance contract)
 • Proces ocjenjivanja i analize rezultata

Upravljanje karijerom

 • Definiranje ciljane skupine i parametara procesa
 • Procjena potencijala i učinka, individualnih ciljeva i kompetencija
 • Izrada individualnog plana razvoja
 • Utvrđivanje trenutne situacije i ciljane pozicije te potrebnih razvojnih mjera

Upravljanje kompetencijama

 • Izrada kataloga kompetencija
 • Administracija kompetencija zaposlenih
 • Analiza i procjena zahtijevanih kompetencija nužnih za obavljanje poslova i stvarnih kompetencija zaposlenih
 • Izrada dijagrama analiza razlike kompetencija
 • Izrada plana školovanja s ciljem razvoja određenih kompetencija (direktna veza sa školovanjem)

Planiranje troškova plaća (HC, FTE)

 • Planiranje proračunskih parametara (redovnih i dodatnih troškova, vrsta radnih sati, HC, FTE)
 • Planiranje i definiranje proračuna (po organizacijskoj jedinici, mjestu troška, vrsti posla)
 • Pregled plana ili rekalkulacija
 • Analize plana/realizacije

Upravljanje poslovnim putovanjima

 • Izrada putnog naloga i putnog obračuna.
 • Upravljanje odobravanjem cjelokupnog naloga, odnosno pojedinih troškova
 • Administracija grupnog putovanja
 • Kontrola i analiza troškova
 • Jednostavno i automatizirano traženja usluga od agencije.
 • Isplate, te izrada kunskih i deviznih temeljnica i virmana
 • Mogućnost knjiženja na više MT

360° Feedback

 • Definiranje mreže ocjenjivanih i ocjenjivača
 • Administracija modela ispitivanja
 • Administracija parametara procesa
 • Podrška provođenju procesa (ispunjavanje upitnika, monitoring procesa)
 • Izrada gantograma, distribucija izvještaja i analiza rezultata

Upravljanje sustavom zapošljavanja i selekcija kandidata

 • Administracija zahtjeva za zapošljavanjem
 • Interni i vanjski natječaji (web portal za prijavu kandidata)
 • Administracija natječaja
 • Administracija kandidata (baza kandidata)
 • Selekcijski postupak
 • Analize i dinamični izvještaji po svim podacima
 • Transfer kandidata u bazu zaposlenih

SUSTAVI PODRŠKE

Self Service System (Vrste korisničkog pristupa)

HRNET aplikacija podržava četiri osnovna tipa korisnika:

 • Administrator (HR profesionalni korisnik) – za korisnike koji koriste programsko rješenje za upravljanje procesima i administraciju svakodnevnih transakcija i operacija – ima najveća prava jer je osoba koja operativno koristi aplikaciju za svoj osnovni posao i administrira podatke i procese (Human Resources direktori, referenti, specijalisti)
 • Self Service Manager (Profesionalni korisnik s ograničenim mogućnostima), koji u svojem radu neposredno koristi podatke iz programskog rješenja i izvršava svakodnevne transakcije i operacije za definiranu skupinu zaposlenika (direktori, voditelji i drugi vodeći kadar). Koristi aplikaciju za izvršavanje transakcija, postupaka, izvještavanja i pregleda podataka za podređene zaposlenike. Ima sva prava korisnika tipa zaposlenik za sebe osobno i za podređene zaposlenike.
 • Self Service Asistent (Podrška manageru), koji u svom radu koristi i izvršava ograničeni broj radnji za definiranu skupinu zaposlenika – koristi mogućnosti aplikacije u ograničenom opsegu koji je strogo definiran (tajnice, asistenti, evidentičari i sl.)
 • Self Service Zaposlenici, tip korisnika koji koristi aplikaciju isključivo za uvid u osobne podatke i osobne potrebe (npr. prijava godišnjeg odmora, evidencija sati, uvid u osobne ciljeve i sl.)

Upravljanje zadacima (Task Management)

 • Informiranje korisnika sustava o zadacima i otvorenim zahtjevima
 • Jedinstveni sustav notifikacije kojim se minimizira količina mail-ova vezanih uz aktivnosti koje se očekuju od korisnika

Želite li isprobati HRNET softver?

ZATRAŽITE PROBU