Nakon uspješnog dovršetka prve faze projekta “Siemens –  Human Resources Adriatic solution” u kojem je HRNET implementiran kao centralni HR sustav za Siemens u  Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, potpisana je i započeta 2. faza u kojoj sustav nadograđujemo dodatnim modulom “Evidencija radnih sati”. Uz nove procese, HRNET će biti integriran s elektroničkim uređajima za registraciju ulaza i izlazu iz kompanija.

Kao i u prethodnoj fazi, projekt započinje izradom “Blue print” dokumenta u kojem se specificiraju standardne funkcionalnosti te se definiraju specifični zahtjevi i poslovni procesi korisnika, sve zato da u kasnijim fazama projekta ne napravimo “skupe pogreške”.

Kako bi se što bolje razumijeli i što preciznije definirali sve potrebne detalje, u Zagrebu smo na našoj lokaciji organizirali trodnevnu radionicu na kojoj smo sa Siemens projektnim timom i ključnim korisnicima razjasnili sva otvorena pitanja i dovršili radnu verziju Blue printa.

Potvrdili smo da su dobra komunikacija i bolje upoznavanje članova tima vrlo važni preduvjeti za uspješan projekt i da je timski pristup izradi blue printa puno efukasniji nego pojedinačni.  Zato se osjećamo spremni za sve izazove i vjerujemo u dobre rezultate u skladu s očekivanjima svih uključenih sudionika projekta!

Primjer ekrana iz HRNET modula “Evidencija radnih sati”

%d bloggers like this: